Wedstrijdreglement 2024

ALGEMENE AFSPRAKEN GELDEND OP ALLE WEDSTRIJDEN

(tenzij anders vermeld in de specifieke wedstrijd afspraken)

Alle wedstrijden van HSV Witvis, LVC Beet en HSV De Katvissers zijn ook open voor de leden van de andere clubs. (mits het aantal plaatsen dit toelaat). Het wedstrijdreglement wordt door de organiserende club bepaald. Wat volgt is het wedstrijdreglement van HSV De Katvissers.

De Wedstrijden van HSV De Katvissers wordt gevist op de Sint-Elooiskreek te Wachtebeke.

De wedstrijden zijn enkel voor leden van De Katvissers & bevriende clubs, HSV Witvis en LVC Beet.

De loting gebeurt op basis van trekken en kiezen. Ieder visser krijgt een lijstnummer. De uitgetrokken visser (op basis van lijstnummer) kiest zijn plaats en trekt de volgende visser.

Totale lengte van stok & lijn bedraagt maximaal 16 meter.

Weerhaken zijn niet toegelaten.

Enkel vissen op eigen visplaats. Er wordt niet op de visplaats van de buren gevist. De grens ligt op het midden van de aanpalende visplaatsen. In de praktijk betekent dit dat er aan kant met maximaal 3 delen kan gevist worden. Dit geldt ook voor de hoekplaatsen.

Bij het drillen van de vis, moet de prioriteit liggen op het niet verstoren van de vispartij van de buren. Het binnenhalen van de vis moet ondergeschikt zijn. Desnoods moet de vis maar losgetrokken worden.

Drillen en scheppen van de vis moet gebeuren vanop de visbak. Minimaal 1 voet op de bak.

De visbak moet recht op de visplaats naar het water vooraan gericht worden, evenwijdig met de steiger.

Ter allertijd mag er, naast de schepnetstok, maximaal 1 stok boven het water zijn. Dit betekent concreet dat tijdens het cuppen (of alternatieven met een stok) de actieve visstok uit het water moet zijn.

Karpers worden in de leefnetten gescheiden van de andere vissoorten (dus min. 2 leefnetten). De lengte van de leefnet bedraagt minimum 3 meter. Te volle leefnetten die niet kunnen gewogen worden krijgen een gewicht van 20kg. Het meergewicht telt niet meer mee.

Bij onweer kan de wedstrijd worden stilgelegd door het bestuur.

Niet vissers zijn niet toegelaten op gemeenschappelijke steigers.

Na startsignaal mag men beginnen vissen.

Op alle gewone wedstrijden geldt een maximum van 1kg droog voer per deelnemer. Op alle dagwedstrijden en meerpersoonswedstrijden wordt het gewicht medegedeeld in het reglement.

Voeren via bollen werpen is enkel toegestaan tijdens de eerste en laatste 5 minuten van de 1ste wedstrijdhelft en de eerste 5 minuten van de 2de wedstrijdhelft. “Cuppen” en bijschieten (maden & pellets) kan tijdens de volledige wedstrijd. Bijsnuiven is niet toegelaten. Tijdens de pauzes is er helemaal geen spijs activiteit (voering, cupping, bijschieten, bijsnuiven, …) toegelaten.

Amorce is niet toegelaten (tenzij anders vermeld).

Het bestuur behoudt het recht wedstrijden te verplaatsen of af te gelasten indien men dit nodigt acht zoals bij te lage waterstand.

Zij hebben ook het recht deelnemers uit de uitslag te verwijderen indien nodig.

SEIZOENSKALENDER

Wedstrijdkalender zoals bij het begin van het seizoen vastgelegd. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. Daarom is het belangrijk steeds de actuele plannen via de respectievelijke organisatoren op te volgen.

SPECIFIEKE AFSPRAKEN PER WEDSTRIJD

KAMPIOENSCHAP “De Katvissers”

8 wedstrijden waarvan de 5 beste resultaten tellen voor het eindklassement. Indien er minder dan 6 wedstrijden gevist werd, tellen alle wedstrijden voor het eindklassement.

Geen vis gevangen: +5 punten; Geen deelname: vastgelegd aantal punten

De wedstrijden worden in principe gevist in de namiddag van 13u00 tot 15u00 en van 15u45 tot 17u45 ( De loting om 11u30)

Bijkomende afspraken

Inschrijven voor alle wedstrijden kost 40 €, indien je per wedstrijd wenst te betalen : 10 €/wedstrijd

Elke volwaardige deelnemer aan het kampioenschap (min. 5 wedstrijden betaald) zal op de feestavond een mooie prijs ontvangen.

50plus

5 wedstrijden waarvan de 3 beste resultaten tellen voor het eindklassement. Indien er minder dan 4 wedstrijden gevist werd, tellen alle wedstrijden voor het eindklassement.

Geen vis gevangen: +5 punten; Geen deelname: vastgelegd aantal punten

De vijf wedstrijden worden gevist op een woensdag in de namiddag

  13u45 tot 15u45 en van 16u15 tot 18u15 (loting om 12u45)

Bijkomende afspraken

Inschrijven per wedstrijd bedraagt: 5 €

Enkel vissers die in het kalenderjaar 50 jaar zijn of worden mogen aan deze wedstrijd deelnemen.

De prijsuitreiking is op het einde van het seizoen.

DUOVISSING Vast/Feeder

Zaterdag 8 juni

  10u00 tot 13u00 en van 14u30 17u30 (loting om 08u30)

Bijkomende afspraken (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 50€ per duo (lunch inbegrepen)

Er wordt gedurende de volledige wedstrijd met 2 personen bak aan bak gevist

Per duo moet minimum met 1 vaste hengel gevist worden. De tweede visser heeft een keuze uit vaste stok of werphengel (feeder, match). Werphengel afstand min. 15m max. 25m. Tijdens de wedstrijd mogen de teamleden onderling wisselen van hengelkeuze.

Max 2,5 kg droog voer per duo. Amorce toegelaten.

Bijvoeren na de pauze toegelaten


2 Daagse – Duo Vast/Vast

Zaterdag 27 juli & zondag 28 juli

  10u00 tot 13u00 en van 14u30 17u30 (loting om 08u30)

Bijkomende afspraken (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

Inschrijven voor de 2 wedstrijden bedraagt 70€ per duo (lunch inbegrepen)

Loting/trekking van de geselecteerde plaatsen. Geen vrije keuze. “Trekken & gaan”

Er wordt gedurende de volledige wedstrijd met 2 personen bak aan bak gevist. Enkel vaste stok

Einduitslag op basis van samengetelde punten van de 2 wedstrijden. Bij ex-aequo telt het totaal gewicht over de 2 wedstrijden.

Max 2,5 kg droog voer per duo. Amorce toegelaten.

Bijvoeren na de pauze toegelaten

TRIOVISSING GROTE PRIJS RUDI SCHEPENS

Zaterdag 17 augustus

van 8u00 tot 17u00 (loting om 06u45)

Bijkomende afspraken (onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen)

Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 75 € per trio (incl middagmaal)

Inschrijven per trio kan tot zondag 11 augustus 2023

Per team zijn er drie vissers. Er wordt per twee, bak aan bak gevist, ieder uur moet er gewisseld en is er iemand van de drie dan een uurtje vrij.

De vrije vissers mag helpen bij het scheppen van de vis.

Per team moet er minstens 1 lid zijn van HSV De Katvissers

Max 4 kg droog voer per trio. Amorce toegelaten.

Eénmalig bijvoeren na de middag toegelaten.

50plus De Grijze Duif

Woensdag 11 september van 13u45 tot 15u45 en van 16u15 tot 18u15 (loting om 12u45)

Bijkomende afspraken

Enkel voor vissers met minimaal 3 50plus bij De Katvissers in het seizoen (dus ook voor leden van bevriende clubs Beet & Witvis).

Gratis inschrijven. Enkel de winnaar heeft prijs

Zelfde afspraken als 50plus competitie.

KONINGVISSING “De Katvissers”

Zaterdag 26 oktober

  12u00 tot 14u00 en van 14u45 tot 16u45 (loting om 10u30)

Bijkomende afspraken

Enkel voor vissers met minimaal 5 kampioenschapswedstrijden bij De Katvissers in het seizoen (dus ook voor leden van bevriende clubs Beet & Witvis).

Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 10 €. Enkel de winnaar heeft prijs

WEDSTRIJDEN BEVRIENDE CLUBS

Wedstrijden HSV Witvis

Zie wedstrijdinfo. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bestuur van “Witvis”

Wedstrijden LVC Beet

Zie reglement. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bestuur van “Beet”