Wedstrijdreglement 2021

ALGEMENE AFSPRAKEN GELDEND OP ALLE WEDSTRIJDEN

(tenzij anders vermeld in het specifieke wedstrijdreglement)

Alle wedstrijden van HSV Witvis, LVC Beet en HSV De Katvissers zijn ook open voor de leden van de andere clubs. (mits het aantal plaatsen dit toelaat). Het wedstrijdreglement wordt door de organiserende club bepaald. Wat volgt is het wedstrijdreglement van HSV De Katvissers.

De Wedstrijden van HSV De Katvissers wordt gevist op de Sint-Elooiskreek te Wachtebeke. Tenzij anders vermeld.

Totale lengte van stok & lijn bedraagt maximaal 16 meter.

Weerhaken zijn niet toegelaten.

Enkel vissen op eigen visplaats. Er wordt niet op de visplaats van de buren gevist. De grens ligt op het midden van de aanpalende visplaatsen.

Karpers worden in de leefnetten gescheiden van de andere vissoorten (dus min. 2 leefnetten). De lengte van de leefnet bedraagt minimum 3 meter, maximaal 10-11 vissen per net.

Te volle leefnetten die niet kunnen gewogen worden krijgen een gewicht van 20kg. Het meergewicht telt niet meer mee.

Bij onweer kan de wedstrijd worden stilgelegd door het bestuur.

Niet vissers zijn niet toegelaten op gemeenschappelijke steigers.

Na startsignaal mag men beginnen vissen.

Op alle gewone wedstrijden geldt een maximum van 1kg droog voer per deelnemer. Op alle dagwedstrijden en meerpersoonswedstrijden wordt het gewicht medegedeeld in het reglement.

Alleen tijdens de eerste 5 minuten van de wedstrijd mag er gevoerd worden. Tijdens de wedstrijd is bijsnuiven toegelaten. Bijschieten & bijsnuiven mag maar niet tijdens de pauze.

Amorce is niet toegelaten (tenzij anders vermeld).

Het bestuur behoudt het recht wedstrijden te verplaatsen of af te gelasten indien men dit nodigt acht zoals bij te lage waterstand.

Zij hebben ook het recht deelnemers uit de uitslag te verwijderen indien nodig.

SPECIFIEKE AFSPRAKEN PER WEDSTRIJD

KAMPIOENSCHAP “De Katvissers”

8 wedstrijden waarvan de 5 beste resultaten tellen voor het eindklassement.

Loting gebeurt op basis van trekken en kiezen. Ieder visser krijgt een lijstnummer. De uitgetrokken visser (op basis van lijstnummer) kiest zijn plaats en trekt de volgende visser.

Geen vis gevangen: +5 punten; Geen deelname: vastgelegd aantal punten (telt eigenlijk toch niet voor de einduitslag)

De wedstrijden worden in principe gevist in de namiddag :

  13u00 tot 15u00 en van 15u45 tot 17u45 ( De loting om 11u30)

Bijkomende afspraken

Inschrijven voor alle wedstrijden kost 25 €, indien je per wedstrijd wenst te betalen : 6 €

De prijsuitreiking is op het einde van het seizoen.

Wedstrijden “LVC Beet”

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bestuur van “Beet”

      (*) Locatie: Karpervijver Walderdonk 89 Wachtebeke (Ford garage)

Wedstrijden “HSV Witvis”

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het bestuur van “Witvis”

50plus

5 wedstrijden waarvan de 3 beste resultaten tellen voor het eindklassement

De vijf wedstrijden worden gevist op een woensdag in de namiddag

  14u00 tot 15u30 en van 16u00 tot 17u30 (loting om 13u00)

Bijkomende afspraken

Inschrijven per wedstrijd bedraagt: 3 €

Enkel vissers die in 2021 50 jaar zijn of worden mogen aan deze wedstrijd deelnemen.

De prijsuitreiking is op het einde van het seizoen.

JEUGD

Jeugdvissingen zijn toegankelijk voor vissertjes tussen 7 en 15 jaar (incl).

Er wordt geen klassement opgesteld / bijgehouden.

Datums & uren worden nog bepaald.

Bijkomende afspraken

Inschrijven voor alle vissingen bedraagt 25€

Bijkomende afspraken worden nog vastgelegd

KARPERVISSINGEN

2 wedstrijden op Karpervijver Walderdonk 89 Wachtebeke (Ford garage)

     09u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 (loting om 08u00)

Afhankelijk van de interesse zijn dit individuele of koppelwedstrijden.

Geen voering toegelaten, enkel pellets (ter plaatse te verkrijgen). Pasta niet toegelaten.

Bijkomende afspraken worden later gecommuniceerd.

TRIOVISSING

Zaterdag 05 juni van 8u00 tot 17u00 (loting om 06u45)

Locatie: Karpervijver Walderdonk 89 Wachtebeke (Ford garage)

Bijkomende afspraken

Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 75 € per trio (incl middagmaal)

Per team zijn er drie vissers. Er wordt per twee, bak aan bak gevist, ieder uur wordt er gewisseld en is er iemand van de drie dan een uurtje vrij

Per team moet er minstens 1 lid zijn van HSV De Katvissers

Geen voering toegelaten, enkel pellets (ter plaatse te verkrijgen). Pasta niet toegelaten.

KOPPEL MARATHON VISSING HENRY EVERAERT

Woensdag 21 juli

  09u00 tot 17u00 – Pauze van 12u00 tot 14u00 (loting om 07u30)

  Mogelijkheid tot BBQ

Bijkomende afspraken

Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 10€per persoon (20€ per koppel)

Er wordt gedurende de volledige wedstrijd met 2 personen bak aan bak gevist

Max 2 kg droog voer per koppel. Amorce toegelaten.

Bijvoeren na de pauze toegelaten

KONINGVISSING “De Katvissers”

Zaterdag 9 oktober

  13u00 tot 15u00 en van 15u45 tot 17u45 (loting om 11u30)

Bijkomende afspraken

Inschrijven voor de wedstrijd bedraagt 5 € Enkel toegankelijk voor die vissers die in 2021 een volwaardig kampioenschap of 50+ bij De Katvissers hebben gevist.