Algemeen reglement 2023

Er wordt gevist op de Sint-Elooiskreek te Wachtebeke. Onder beheer van en volgens het reglement van hengelsportverening HSV De Witvis.

1.            Visvergunning: men moet in het bezit zijn van 2  geldige visvergunningen (1 verstrekt door het bestuur van HSV De Katvissers & 1 verstrekt door het bestuur van HSV De Witvis) om te mogen vissen op de kreek en aanpalende leiding. De visvergunning is persoonlijk en geeft enkel aan de houder ervan toelating om op de kreek en aanpalende leiding te vissen.

Er zijn 2 types visvergunning, namelijk de gewone en de jeugdvergunning

2.            De gewone vergunning geeft het recht om met maximaal 3 hengels tegelijkertijd te vissen.

3.            Jeugdvergunning: deze is te verkrijgen aan 50% van het tarief van de gewone vergunning. Als jeugdlid kan men worden beschouwd vanaf de leeftijd van 10 jaar tot en met het jaar gedurende welk men 15 jaar wordt. Met deze vergunning mag met slechts 1 hengel tegelijkertijd gevist worden.

4.            Een jongere beneden de leeftijd van 10 jaar mag enkel vissen onder begeleiding van een volwassene die wel in het bezit is van een vergunning. Deze volwassene mag op datzelfde moment met maximaal 2 hengels vissen.

5.            Gesloten tijd: enkel voor wat betreft het vangen van roofvis, meer bepaald snoek en snoekbaars. Het hengelen op deze beide soorten is enkel toegestaan in de periode van 1 juli tot en met 31 december. Buiten deze periode mag men niet vissen met het levend visje, stukje vis, kunstaas, lepel en twister. Eveneens mag men met maximaal 2 hengels tegelijkertijd op roofvis vissen.

6.            Op wedstrijddagen (zie kalender) is het verboden te vissen van 2 uur voor aanvang tot het einde van de wedstrijd. Voor de wedstrijden zelf is er een specifiek wedstrijdreglement

7.            Het bestuur en de vereniging zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

8.            Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan.

9.            Het is de bedoeling dat men enigszins recht voor zich uit vist , zodat men geen belemmering vormt voor andere vissers.

10.          Het is verboden om op de steigers tenten of andere obstakels te plaatsen , de steigers moeten vrij toegankelijk blijven voor alle leden. Uitzondering hierop zijn de uiteinden van de steigers en de speciaal hiervoor voorzien uitbouwen.

11.          Weidelijkheid, de leden zijn verplicht om :

– geen afval achter te laten.

– geen schade toe te brengen aan bomen, struiken, oevers, weiden gronden en gewassen van aanpalende landbouwers.

– elke vorm van vandalisme aan ons water af te keuren, waar mogelijk te verhinderen en overtredingen te melden aan het bestuur.

12.          Het meenemen van vis is verboden, uitzonderingen hierop is paling.

13.          Ieder lid krijgt bij aanschaf van zijn vergunningen een exemplaar van dit reglement en wordt geacht van de inhoud kennis te nemen en deze na te leven.

Het bestuur kan te allen tijde bij onregelmatigheden en/of overtreding (-en) de vergunning van betrokkene innemen.

Data privacy HSV De Katvissers bewaart en gebruikt de persoonsgebonden gegevens uitsluitend voor administratieve doeleinden. Via een schriftelijk, ondertekend verzoek van de eigenaar aan het bestuur zullen deze uit de databanken verwijderd worden. Wedstrijduitslagen en foto’s worden ook op de website geplaatst.

Kennisneming en verantwoordelijkheid Elk lid wordt geacht het reglement te kennen en te respecteren. Bij niet opvolgen van deze reglementering zal de betrokkene verantwoording moeten afleggen tegenover het bestuur. Elk lid zal bij ontvangst van de nieuwe vergunning z’n handtekening plaatsen.